søndag 3. november 2013

Mine aner


Jeg driver en del med slektsforsking, og, som dere ser, har jeg kommet ganske langt bakover i tid. Det må nevnes at alt må tas med en god klype salt, da kildene vel ikke alltid er like gode. Samt at mange hadde seg både her og der uten at det kom fram noe annet sted enn i morens, og noen ganger kanskje farens, visshet. 

Min aneliste:

Adam, den aller første

Eva, en god nummer to

Noa, som beit seg i toa i rein frustrasjon over at den første dua kom tilbake uten et fikenblad

Yngve Frøy,  som ynglesagaen er oppkalt etter

Fjolne

Snø den gamle

Olav den klarsynte

Torgils Sprakalegg

Harald Blåtann

Halvdan Gulltann

Håkon Tannlaus

Ingjald Illråde

Halvdan den gavmilde Kvitbein som var den første av ynglingeætten som slo seg ned i Norge

Ivan den grusomme

Helge den kvasse

Sigurd Orm i auga

Kong Klakk-Harald

Halvdan Svarte, som druknet i isen på Randsfjorden

Harald Hårfagre

Snøfrid Såvesdatter, samejente, en av Harald Hårfagres elskerinner

Skule Kongsfostre

Skule du sett på maken

Skule du aldri sett på maken

Inge med kneet

Inge med hofta

Inge Krokrygg

Magnus Berrføtt

Aksel  hottentott

Sigurd Munn

Kjerringa med staven

Håkon Herdebrei

Bård den hakeløse

Per i  hatten                                                                                     

Harald Rauskjegg

Gorm den lealause

Sara inntebeins,  den                                               barnløse                                                                                                      

Sara uttebeins,  stammor til utallige greiner

Knut med beinet

Even beinlaus

Sigurd Syr

Mor  leser

Mannen med kofferten

Hallvard Gråtopp

Gullik Olsen, legdslem

Enok  Gråskjegg, fisker med egen line

Håkon Gudbrandsson, strandsitter

Maren Tøgersdatter, fattiglem                                                               

Hans Mathiassen,  inderst

Terje Vigen, ytterst

Der må jeg stoppe, på grunn av at etterspurt side ikke er tilgjengelig på internett grunnet  personvern eller andre klausuler.
                                                                                         

Merkn.:
 

Snorre forteller: ”Kongen (Harald Hårfagre) festet Snøfrid og giftet seg med henne, og elsket henne så bort i ørske at han gikk ifra allting, riket og alt det han burde se etter der. De fikk fire sønner, den ene var Sigurd Rise,  så Halvdan Hålegg, Gudrød Ljome og Ragnvald Rettilbeine.”

Det er flere jeg kan kjenne jeg er i slekt med, for eksempel  Helge den kvasse, ja, til og med Ivan den grusomme til tider,  og kjerringa med staven .  Men særlig  med Håkon strandsitter.

Og Inge Krokrygg. 

Men aldri med Harald Hårfagre. Heller da med Hallvard Gråtopp.

Bildene viser rester av Håkon strandsitters lille hytte, som har blitt fundament for vår brygge. Her kan jeg sitte og drømme og kjenne at det er nok Håkons gener som er de mest fremtredende i meg.