søndag 9. april 2017

Tanker på en palmesøndag


Det ligger en liten gutt på et hotellrom i Hellas og gråter. Han er full av sår.

Det er rart. Alle jeg kjenner er snille. Jeg kjenner ingen som hater. Alle har ikke like god kjemi med alle, men det kan en jo heller ikke vente. Vi er jo forskjellige. Og hvis vi er sinte på noen, er det som regel fordi vi føler oss såret. Det å føle seg såret av noen, er ofte grunnen til sinne og hat.

I bibelhistoria fra skolen kan vi lese:

”Det stod en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. ”Mester,” sa han ”hva skal jeg gjøre for å få evig liv?” ”Hva står skrevet i loven?” sa Jesus. Mannen svarte: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.”  Da sa Jesus:  ”Du svarte rett. Gjør du det, skal du få leve.”  Men den andre ville rettferdiggjøre seg og spurte:”  Hvem er så min neste?”  Jesus tok spørsmålet opp og sa:

”En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei, han så ham, men gikk rett forbi. Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit han lå; og da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på ham. Han gikk bort til ham , helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem, løftet ham opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: ”Sørg godt for ham; og må du legge ut mer, skal jeg betale det når jeg kommer tilbake.”

Jesus spurte: ”Hvem av disse tre synes du nå viste seg somen neste for ham som ble overfalt av røvere?” Mannen svarte: ”Den som viste barmhjertighet mot ham.”

Da sa Jesus: ”Gå du bort og gjør likeså.”

Vi husker alle denne lignelsen om den barmhjertige samaritan fra skolen. Og vi var vel alle enige om at det var samaritanen som gjorde det som var rett. (Uten at jeg visste hva en samaritan eller en levitt var, men jeg skjønte at de var av forskjellige folkeslag og religioner, og uten noen som helst forkleinelse for de nåværende prester og levitter.)

Vi forsto også hva Jesus mente da han sa ”Alt det du har gjort imot en av mine minste små, har du gjort imot meg.”

Enten vi nå tror på det som står i Bibelen, på gud eller hva vi tror på, eller kanskje på ingenting, forstår vi meninga bak disse lignelsene.  Det er fordi vi er snillemennesker. Se bare på alle de innslaga på facebook og youtube, der folk hjelper skadde og syke dyr  til å få et godt liv. Innslag blir delt i det vide og brede, og de rører oss.

Men vi er så redde. Det skjer så mye i verden. Mye vondt og uforståelig. Så rart, når nesten alle mennesker er snille. Det er så lett å såre. Det kan føre til hat og uvilje mot hverandre.

Det legger en liten gutt på et hotellrom i Hellas og gråter.  Han skulle vært på et sykehus.  Han er  vår neste. Han er deg og meg.

Hvorfor er vi redde for han?

Han er to år.